Velká hra rytířů nagualu

knihy, časopisy, TV, film a internet...

Velká hra rytířů nagualu

Příspěvekod andromeda » úte 13. dub, 2004 9:58

VELKÁ HRA RYTÍŘŮ NAGUALU

Svět je takový, jaký je. Je to svět nekonečných variant.
Náš život je ale takový, jaký si jej vytvoříme.
Sílu na to máme v sobě.
Jaroslav PolákToto je nové téma, kterým si dovoluji přispět na www.stránky "bojová umění". Souvisí totiž jak se sebeobranou, bojovými uměními, tak i s filmovým projektem "©AMAN". Je ale určen dětem a mládeži do 18 let. Na druhou stranu - hledám nyní zájemce o práci lektorů a instruktorů sebeobrany v rámci této Velké hry - a to z celé České i Slovenské republiky.
Pokud vás toto téma zaujalo, nabídněte je kamarádům, svým dětem, nebo se mi jako budoucí lektoři ozvěte na : andromeda.space@centrum.cz
Jaroslav PolákSvět nagualu :

Síla člověka je v jeho dětech. Chce, aby se měly lépe, byly zdravé, vzdělané, šťastné a měly ve svém životě dobré cíle a motivace.
K tomu, aby byly vzdělané, jsou školy. K tomu, aby byly zdravé, je zdravotnictví. K tomu, aby byly šťastné, jsou životní cíle. Ani jedno z toho není dnes plně funkční.
Ale těžko lze něco vytýkat školství, zdravotnictví, či životu samotnému. Při pevné vůli se dnes, alespoň v rámci Střední Evropy, můžete naučit čemukoli chcete, žít naprosto zdravě a vést takový život, jaký si zvolíte. Tak v čem je problém ?
Současné děti a teenageři postrádají motivaci. Motivaci se učit, dbát o své zdraví a usilovat o své štěstí. Na slova „musíš“, „nesmíš“, „měl bys“, „očekáváme od tebe“, „je slušné, když“, ….. reaguje dítě lhostejně, bez zájmu, dokonce přímo odmítavě.
Není správně motivováno. Motivace dospělých nejsou jeho vlastní motivace.

Co dnes motivuje děti ? Co je zajímá ?
Nejprodávanější knihou světa je HARRY POTTER. Nejdiskutovanějšími filmy poslední doby byly filmové trilogie MATRIX a PÁN PRSTENŮ. Proč ?
Harry Potter je snem o kouzelné hůlce a o řešení lidských problémů magií a kouzly. Matrix je lákavou možností prohlásit tento svět se všemi jeho problémy a nedostatky za iluzi a „probudit se“ v jiném, reálném světě (jako hrdina). Pán Prstenů ukazuje odvěký sen člověka po dobrodružství, po cestě za hranice všednosti.
To vše dnes vyplňuje myšlenky, touhy a sny každého chlapce a každé dívky. To vše najdete v jejich očích, v jejich pokojíčcích, v jejich diářích a v jejich přáních. Co z toho ale najdete ve škole a v reálném světě dospělých ? Co z toho, co by je mohlo motivovat, jim nabízíme ?
Je cesta, jak zaujmout pozornost dětí i teenagerů a přitom je motivovat k výsledkům ve škole, péči o své zdraví a kondici a k zájmu o své životní prostředí. Je to cesta osobní motivace, cesta

„RYTÍŘŮ NAGUALU“

O co vlastně jde ?
NAGUAL je člověk, který dosáhl plného poznání. Je bojovník, a přesto léčí a pomáhá. Je dobrodruh a přesto plně odpovědný za vše, co dělá. Je plný síly a proto se chrání před vším, co jej oslabuje, poškozuje, či ničí. Touží po poznání a proto se neustále vzdělává. Jeho cesta jej naplňuje a krok za krokem rozvíjí jeho schopnosti.
Dítě, či teenager je zaujato VELKOU HROU RYTÍŘŮ NAGUALU, ve které krok za krokem dosahuje nejen pokroku, ale i odměny ve formě růstu svých schopností. Může se stát učněm v řadě dovedností a naučit se tvořit krásné a užitečné věci. Může se stát studentem a mnohé poznat, nebo se stát bojovníkem, lovcem a naučit se chránit druhé. Hledá vlastní cestu, jak dojít k cíli – stát se PRINCEM, ČI PRINCEZNOU NAGUALU.

Samo od sebe usiluje o :

· Vzdělání (namísto nátlaku a povinnosti je v dítěti probuzena touha se učit)
· Osobní sílu (rozeznává prospěšné od škodlivého – protidrogová prevence)
· Duši bojovníka (sebeobrana a ochrana proti šikaně a agresivitě jiných)
· Zdraví (zdravá výživa, znalost sebe sama, svého těla – zdravotnická prevence)
· Porozumění (porozumění ostatním i svému prostředí – lidské vztahy a ekologie)
· Pochopení (rozeznávání příčin a následků a přijetí osobní odpovědnosti za své činy)

Proč by to vaše dítě mělo dělat ?

· Nejdříve pro hru samotnou. (hra je motivace soutěživostí a zábavou i touhou po uznání a zviditelnění se mezi ostatními. Při ní bude používat jak prostředky tradiční – sport, důvtip, obratnost – tak moderní – internet a technické prostředky. Vše bude přiměřené jeho věku a jeho individuálním zájmům. Každé vítězství, či osobní zkušenost bude zdokumentováno a zveřejněno pomocí www stránek a videomagazínu, který bude volně stažitelný právě z www. stránek)
· Pak pro účinky, které to na něj má (dítě brzy zjistí, že roste jeho sebedůvěra, obratnost, jistota a schopnost vnímání, schopnost porozumění. Krok za krokem poroste i jeho vzdělanost a schopnost komunikace s vrstevníky. Zároveň si uvědomí, že drogy, alkohol, agresivita a nevzdělanost jeho nově získané schopnosti ničí. Je logické, že si začne chránit to, co nově získalo a odmítat naopak to, co jej ničí a vrací zpět)
· Nakonec pro přijetí filozofie cesty nagualu (před hráčem/hráčkou se otevírají nové možnosti a roste jeho osobní síla. Brzy zjistí, že cesta nagualu je cestou ke svobodě, osobní vnitřní síle a poznání. Není důvod nepředpokládat, že tuto cestu opustí, když dosáhne dospělosti)

Hráč/hráčka jde cestou soutěží, setkání, dobrodružných výprav, při kterých používá vše, co může - od vlastních dovedností a znalostí až po moderní počítačovou techniku. Sbírá body a zlaté dukáty nagualu (a tím přímé zkušenosti a prožitky, díky kterým roste jeho poznání) a usiluje o postup v herní hierarchii. Na každém stupni herní hierarchie má přístup na nové akce, k novým možnostem a materiálům, má nové výhody, ale též povinnosti, které ho s jeho pozicí svazují a které ho učí pozitivním lidským vlastnostem (pomoci jiným, ekologii, sebevzdělávání,…). Je též v kontaktu s ostatními hráči a vytváří si nová přátelství.
Hra je trvalá a velice rozmanitá, hrát ji hráč/hráčka může celé dětství a počítáme i s nabídkou pro děti, které překročí hranici dospělosti a budou mít touhu se dál ve světě velké hry rytířů nagualu realizovat, třeba jako lektoři, instruktoři, rozhodčí a organizátoři.

Jak na cestu VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU vkročit ?

Tato cesta je individuální a rozmanitá. Jinak bude předávána šestiletému prvňáčkovi, dívce, nebo chlapci v osmé třídě Z©, nebo středoškolskému studentovi. Úplně prvním krokem je přihláška do VELKÉ HRY. Hráč/hráčka (jakákoli dívka, či hoch do 18 ti let, který/která umí číst a psát v češtině, či slovenštině – a připravujeme rozšíření hry do zemí EU, kde uplatní angličtinu) hraje VELKOU HRU pomocí těchto hlavních prostředků (přičemž si je vždy vybírá sám) :

· Hra pomocí internetu (znalosti přírodní, filozofické, lékařské i technické, dále vzdělávání v cizích jazycích, zábava, seznamování a komunikace s hráči v zemích EU)
· Soutěže a hry o ceny prostřednictvím internetu (věcné ceny, bonusy, zlaté dukáty nagualu, poznávací akce a pobyty, body do VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU)
· Soutěžemi při sportovních, poznávacích a vědomostních akcích, setkáních a turnajích po celé ČR a SR, počítáme i s rozšířením po zemích EU
· Výukou sebeobrany, bojových umění, technik přežití v přírodě, první pomoci a pod….
· Semináře, soustředění, akce, výlety, tábory,……


PŘIHLÁ©ENÍ SE DO VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU

Nový hráč/hráčka si nejprve otevře (i s pomocí kamarádů, nebo rodičů) soutěžní e-mailovou adresu (může hrát pod vlastním jménem, nebo i pod přezdívkou, či pseudonymem).
Poté zaplatí roční poplatek 100,- Kč (počítáno vždy od dalšího měsíce, přihlásí-li se do hry například v květnu, platí období do začátku června do konce května příštího roku) poštovní poukázkou typu „C“ na adresu :
„NAKLADATELSTVÍ NAGUAL“, Jaroslav Polák
Sokolovská 183/965, Praha 9, 190 00
V rámci tohoto poplatku je hráč/hráčka zaevidován/a do VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU a jsou mu nadále zdarma zasílány průběžně veškeré pokyny, informace a nabídky akcí na jeho soutěžní e-mailovou adresu, kterou vepište ČITELNĚ na složenku „C“ do kolonky „zpráva pro příjemce“ při placení ročního poplatku.
Na tuto e-mailovou adresu přijde po obdržení prvního ročního poplatku vstupní dotazník, kterým zjistíme věk, zájmy a záliby dítěte pro prvotní komunikaci. Tento dotazník vraťte vyplněný mailem, nebo jej vytiskněte a odešlete poštou. K dotazníku je vhodné přiložit svou fotografii.
Zároveň se vstupním dotazníkem přijdou první informace o VELKÉ HŘE RYTÍŘŮ NAGUALU s pokyny a nabídkou různých možností zapojení. Tato první nabídka je univerzální a obecná, následně již budeme reagovat na konkrétní komunikaci s tím kterým hráčem/hráčkou. Hráč se automaticky stává návštěvníkem světa nagualu, dostává svou první příručku a začíná se v tomto světě orientovat.

Vážení rodiče, proč své dítě přihlásit do VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU ?
· Protože jej máte rádi a chcete, aby v tomto světě uspělo co nejlépe. Neuděláme to za vás, nebo za něj, ale zvýšíme jeho šance a schopnost za sebe bojovat a uspět.
· Dítě, které je zaujato hrou, není zaujato nabídkou drog, či pouliční kriminality.
· Vaše dítě krok za krokem pochopí fungování světa a mezilidských vztahů, což mu umožní mnohem lépe projít obdobím puberty, dospívání a připraví jej pro manželství i výchovu vlastních dětí.
· Vytvoříme v něm pozitivní vztah ke škole a ke zdravotnické prevenci, k vlastní fyzické i psychické dobré kondici.
· Sledováním pokroků svého dítěte ve velké hře sami nenásilnou formou poznáte, jaké vlastně je, co jej zajímá a po čem touží. Podporováním jeho vlastních pozitivních zájmů zároveň získáte jeho důvěru a otevřenost ve chvílích krizí, což mnohdy rozhoduje i o jeho životě, či smrti.
Noviny jsou plné dětské brutality. Děti urážejí, bijí a vraždí své učitele. Dealeři grog již nechodí do barů a nočních klubů, ale do škol a na teenagerské diskotéky. Proč ? Dítě není od narození zlé, ani se nerodí s instinkty zabijáka, či se závislostí narkomana. Věříme, že se uchyluje k těmto prostředkům většinou proto, že si neví rady, jak řešit své krize jinak. Mít na výběr, mít schopnosti a vědomosti, porozumět příčinám své situace, jednalo by rozhodně jinak.

Dopřejte svému dítěti svobodu výběru na základě vlastních schopností, znalostí a vědomostí. Dopřejte mu přímé poznání a porozumění. Umožněte mu zapojit se do VELKÉ HRY RYTÍŘŮ NAGUALU.
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

 

Příspěvekod Kocka » stř 14. dub, 2004 13:06

Hezka utopie, preju hodne stesti.
Kocka
diskutér - začátečník
diskutér - začátečník
 
Příspěvky: 67
Registrován: pát 21. bře, 2003 0:00

Příspěvekod Anonymní » stř 14. dub, 2004 13:12

Existují nějaké webové stránky tohoto projektu?
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

Příspěvekod WICKING » stř 14. dub, 2004 13:20

na muj vkus to prilis podporuje genderove stereotypy :twisted:
WICKING
pokročilý diskutér
pokročilý diskutér
 
Příspěvky: 113
Registrován: úte 03. čer, 2003 23:00

Příspěvekod Anonymní » stř 14. dub, 2004 16:26

Kocka píše:Hezka utopie, preju hodne stesti.Je to na jednu stranu jen hra pro děti a mládež. Na druhou stranu se každý snaží najít tu svou "utopii" a co nejvíc ji ve svém životě prožít. A kdo ne, ten je mrtvý, i když dýchá, jí a pravidelně vyměšuje.
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

Příspěvekod Anonymní » stř 14. dub, 2004 16:27

Anonymní píše:Existují nějaké webové stránky tohoto projektu?Ano, ale jsou jen pro hráče od druhé úrovně.
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

Příspěvekod Anonymní » stř 14. dub, 2004 16:27

WICKING píše:na muj vkus to prilis podporuje genderove stereotypy :twisted:


Můžeš mi vysvětlit ten termín "genderové" ? Děkuji předem, rád se poučím, toto slovo neznám.
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

Příspěvekod andromeda » stř 14. dub, 2004 16:29

Sorry, zapomněl jsem se přihlásit, takže ty tři odpovědi byly zapsány jako anonymní - jsou ode mne. Jaroslav Polák - andromeda
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

Příspěvekod MiQing » čtv 15. dub, 2004 6:14

Tím "genderové" možná myslel něco jako že se kluci podporujou v tom, že si hrajou s autíčkama a holky zase s panenkama... (?)
Asi že se předem podporuje výchova k tomu, jak "má" vypadat, chovat se... "muž" (kluk) a "žena" (dívka).
"gender" je z angličtiny rod a v poslední době se rozmohly gender studies (někdo by to mohl vidět i tak, že se prosazují třeba feministky...)
V nagualové hře vám fandím a těm děckám docela závidím, být dítě, tak do toho jdu :-) (Ale když berete jen do 18...) :-)
Na vedoucí se necítím, moc zkušeností s dětmi nemám.
M.
MiQing
diskutér - začátečník
diskutér - začátečník
 
Příspěvky: 70
Registrován: sob 06. pro, 2003 0:00
Bydliště: Praha

Příspěvekod Anonymní » čtv 15. dub, 2004 9:35

Anonymní píše:
Anonymní píše:Existují nějaké webové stránky tohoto projektu?Ano, ale jsou jen pro hráče od druhé úrovně.


To je škoda. Já myslel, že jsou nějaké stránky, kde se každý (rodiče i děti) dozví (ještě před přihlášením) o tom daleko více podrobností, než jsou zde uvedeny. Třeba něco už o uskutečněných akcích, soutěžích a mnoho dalšího co je možné zveřejnit. Člověk by tak získal více informací a přehled, než by se někam přihlašoval a posílal peníze, protože takhle se dozví jenom povrchně o co vlastně jde a každýmu se nechce dotazovat na různé věci přes e-mail. To možná některé i odradí se vůbec zůčastnit. Abych pravdu řekl, tak se divím, že žádné takové informační stránky neexistují. 8O :(
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

 

Příspěvekod andromeda » čtv 15. dub, 2004 9:52

MiQing píše:Tím "genderové" možná myslel něco jako že se kluci podporujou v tom, že si hrajou s autíčkama a holky zase s panenkama... (?)
Asi že se předem podporuje výchova k tomu, jak "má" vypadat, chovat se... "muž" (kluk) a "žena" (dívka).
"gender" je z angličtiny rod a v poslední době se rozmohly gender studies (někdo by to mohl vidět i tak, že se prosazují třeba feministky...)
V nagualové hře vám fandím a těm děckám docela závidím, být dítě, tak do toho jdu :-) (Ale když berete jen do 18...) :-)
Na vedoucí se necítím, moc zkušeností s dětmi nemám.
M.Aha, díky.

No, ve světě nagualu si klidně může hrát holka s autíčkama a kluk s panenkama, když bude chtít. :)
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

osobni nazor

Příspěvekod Anonymní » pát 16. dub, 2004 6:08

Anonymní píše:
Anonymní píše:
Anonymní píše:Existují nějaké webové stránky tohoto projektu?Ano, ale jsou jen pro hráče od druhé úrovně.


To je škoda. Já myslel, že jsou nějaké stránky, kde se každý (rodiče i děti) dozví (ještě před přihlášením) o tom daleko více podrobností, než jsou zde uvedeny. Třeba něco už o uskutečněných akcích, soutěžích a mnoho dalšího co je možné zveřejnit. Člověk by tak získal více informací a přehled, než by se někam přihlašoval a posílal peníze, protože takhle se dozví jenom povrchně o co vlastně jde a každýmu se nechce dotazovat na různé věci přes e-mail. To možná některé i odradí se vůbec zůčastnit. Abych pravdu řekl, tak se divím, že žádné takové informační stránky neexistují. 8O :(


Osobne... opakuji OSOBNE si myslim, ze prave o to, prihlasit se a poslat nekam penize tady jde... podobne jako prijit na konkurz a zaplatit zapisne... P.
Anonymní
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 8403
Registrován: čtv 01. led, 1970 1:00

Příspěvekod andromeda » pon 19. dub, 2004 8:45

Vážení zájemci – zájemkyně,

Agentura NAGUAL Jaroslava Poláka hledá pro Velkou hru rytířů nagualu cca dvacet nových lektorů – lektorek sebeobrany a sebeochrany pro veřejnost, s působností po celé ČR.

Sebeobranou jsou myšleny techniky bojového umění – fyzická sebeobrana před obtěžováním, školní šikanou, napadením, bitím, v případě dívek i před sexuálním obtěžováním a pokusem o znásilnění.

Sebeochranou je myšlen soubor informací, postupů, praktických návyků a zásad chování v nouzových situacích (přírodní katastrofy, únosy, rukojmí, chování v přírodě, první pomoc, právní pomoc a pod….)

Lektorům nabízíme nejen kvalitní přípravu, ale především stálé uplatnění v rámci agentury NAGUAL a jejích aktivit. To znamená, že potřebujeme lektory, či lektorky pro vedení jak pravidelných tréninků a výcviku, jednak pro vedení jednorázových akcí, seminářů, pobytových a výukových soustředění a zájezdů a krátkodobých kurzů po celé republice. Naše činnost se týká jak dětí a mládeže od cca 6 do 18 let (v rámci celostátní „Velké hry rytířů nagualu“), tak i dospělých.

Agentura NAGUAL nabídne svému lektorovi – lektorce pracovní plán přímo individuálně šití na míru jeho časovým možnostem. Můžete tak pro nás pracovat ve svém volném čase, při studiu, o prázdninách, nebo v rámci svého podnikatelského záměru.

Základní výdělek je 150,-Kč/hodinu (v případě pravidelných tréninků, jednorázových jedno denních akcí), nebo 700,- Kč/den (v případě několikadenních akcí, na kterých jste celodenně – tábory, zájezdy, semináře,…). Práci zajišťuje agentury NAGUAL.

K výkonu této práce je třeba splnit tyto základní podmínky :


Věk 18 a více let
Trestní rejstřík bez záznamu o násilném trestném činu
Licence lektora NIN TSUN DO COMBAT


Při splnění těchto podmínek vám nejen nabídneme výdělek v takové výši, jak si sami stanovíte (záleží na vás, kolik času práci pro nás věnujete), ale též velice zajímavou práci s veřejností, která vás každým tréninkem, každou akcí a pobytem se zajímavými lidmi posune vnitřně a osobnostně dál a výš.

Nehledáme výkonnostní sportovce v bojových sportech, profesionální boxery, judisty, zápasníky. Nehledáme ani mistry bojových škol, jakýchkoli (nic pro ti nim samozřejmě nemáme :-) ). Máme vlastní, osvědčený systém výuky a ten potřebujeme pro udržení koncepce udržet. Proto hledáme spíš pohybově nadané zájemce, kteří se s námi naučí techniky a koncepci systému NIN TSUN DO COMBAT a ten budou předávat veřejnosti. Je mnohem účinnější, rychlejší a jednodušší naučit něco od začátku pohybově talentovaného muže, či ženu bez dosavadních znalostí, než přeučovat někoho, kdo má již zažité návyky z jiného druhu bojového sportu, či umění.

Nabízíme vám práci, o kterou se vám postaráme, s garancí platu, který, pokud byste se této činnosti věnovali v průměru jen 4 hodiny denně, vám přinese 12 000,- Kč čistého měsíčně. Požadujeme od vás v začátku přípravu a zájem o vstřebání předávané látky, teoretické i praktické. Cokoli se naučíte, bude dokonce vysoce praktické i pro vás samotné, nehledě na nabízenou spolupráci.

Za tuto přípravu si žádáme 4000,- Kč. Vedou nás k tomu především dva důvody :

Dát ji zájemcům zadarmo, seběhnou se stovky lidí, kteří chtějí jen zdarma brát, ale nic již za to dát.

Když člověk dostane něco zadarmo, neváží si toho a šlápne ta to.

Pro nás je to alespoň malá garance, že dotyčný zájemce/zájemkyně mají o činnost lektora – lektorky skutečný zájem a hodlají se jí věnovat. Pak máme i my zájem věnovat vám přípravu, čas a přítomnost.

Hledáme zájemce a zájemkyně z Prahy, okolí, ale i z Brna, kde máme hodně zájemců o akce a kurzy, spojené s Velkou hrou i se systémem NIN TSUN DO COMBAT, jako takovým, totéž z Liberce a dále ze všech ostatních míst celé ČR. Tam, kde budeme mít svého lektora, oslovíme i zájemce z řad veřejnosti a připravíme vám vhodné podmínky pro práci dříve, než projdete přípravou.

Příprava musí být vedena jednotně a koncepčně, proto je vedena v Praze. Je vedena tak, aby ji mohl absolvovat každý zájemce, ať už je odkudkoli z celé ČR. Je vedena formou dvou celodenních seminářů měsíčně, vždy v sobotu (každý druhý víkend). Začínáme v sobotu 1. května 2004 a končíme v listopadu (15 celodenních seminářů). V období květen – září je výuka venku, v terénu, jak v Praze, tak i v jiných místech v okolí Prahy. V říjnu a listopadu je výuka v pražské tělocvičně.

Během této výuky, kdy bude i hodně záviset na vašem opakování a procvičování technik, pohybů a probírané látky doma, se stanete lektory systému bojového umění NIN TSUN DO COMBAT a systému přežití nouzových a krizových situací NIN TSUN DO SURVIVAL. Tyto systémy mají určité stupně a bude na vašich individuálních schopnostech, jakého stupně dosáhnete. Dále vám pak samozřejmě umožníme postupovat v získávání dalších dovedností.

Na začátku nemusíte nic umět (ale můžete :-) ). Pro nás je nejdůležitější, že máte o práci lektora – lektorky vážný zájem a že se máte chuť učit. Sebeobrana a sebeochrana není složitá, ani příliš náročná na kondici a pohyblivost. Ani být nemůže, vždyť jí člověk nejvíc potřebuje ve chvílích, kdy není připraven, kdy je naopak překvapen a zaskočen. Sebeobrana nemá moc společného s výkonnostními profesionálními bojovými sporty v ringu a není samozřejmě ani porovnatelná s uměním mistra bojové školy, který má po třicetileté praxi bojová umění jako svou celoživotní cestu (ale proti takovému mistrovi se bránit nikdy nemusíte, ten vás nenapadne).

Pokud vás tato nabídka oslovila, zašlete obratem potvrzení zájmu buď na e-mailovou adresu nin.tsun.do.trener@centrum.cz nebo potvrďte sms zprávu na tel. 737 740645 – Jaroslav Polák.

Zašleme vám přihlášku a podrobnější informace i celém systému NIN TSUN DO FREEDOM WAY, lektorském kurzu i následných aktivitách pro vás.

S pozdravem
Jaroslav Polák, hlavní lektor NIN TSUN DO FREEDOM WAY
V Praze 16. 4. 2004
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

Příspěvekod WICKING » pon 19. dub, 2004 10:07

Andromeda:

V prvni rade bych chtel pozadat o nejake informace k NIN TSUN DO FREEDOM WAY.

Co to je a kde to vzniklo. Na Inetu jsem neco nasel, ale vse je od Vas, takze se i zde obracim na Vas, abyste podal blizsi info.

To co jsem si o tom precetl mi prijde, ze je to neco jako Power Yoga nebo Tae-Bo, coz se omlouvam, ale prijdou mi jako veci ciste fyzicke a nikoliv spojene s dusi a psychikou.

Dale co jste napsal vyse, tak na me pusobi spise jako tovarna na penize nez cokoliv jineho. Toto presvedceni vychazi asi i z me predstavy o NTDFW.

Osobne proti tensegritam nic nemam, znam lidi, kteri je cvici a jsou spokojeni a hlavne vidim, ze je to obohacuje. Ale dobre cviceni tensegrit spociva dle meho v nevareni jako pejsek a kocicka, v neradovani, a nedogmatizovani a nehierarchizovani. Prijde mi, z toho co jsem cetl, ze Vy spise delate takovy "eintopf", ktery by mohl marketingove zaujmout co nejvice lidi a kde se udela podrobna hierarchie a struktura, aby se "to" dalo ovladat a take aby "to" nebylo moc pruhledne.

Prijde mi to, jako kdybych si udelal po pul roce cviceni kung-fu, par seminarich tensegrit a trech mesicich boxu svuj system, ktery bych nazval
TAI-TENS-FU WARRIOR SYSTEM, udela si na to organizaci, cele to hodil do filozofie star treku, ale ve stredoveke Cine a rozjel to ve velkem.

Na zaver chci podotknout, ze se samozrejme mohu plest, ale tohle z toho na me zatim dycha. Jestli mi to vyvratite budu jedine rad.
WICKING
pokročilý diskutér
pokročilý diskutér
 
Příspěvky: 113
Registrován: úte 03. čer, 2003 23:00

Příspěvekod andromeda » pon 19. dub, 2004 12:21

pro Wicking :

Nevím, co by vzniklo z toho, kdybyste dal dohromady půlroční cvičení Kung Fu s několika semináři tensegrity a třech měsících boxu - nicméně než bych se k tomu vyjadřoval, šel bych se na to podívat.

Vím, co vzniklo mně po 27 letech studia bojových umění (věnuji se jim od 12 a je mi 39), pěti letech práce v bezpečnostní oblasti, čtyřech letech studia a především osobního praktikování Tensegrity a cesty Toltéků a tolika realizovaných akcí, seminářů, táborů, kurzů, festivalů, ukázek,.... pro děti i dospělé, včetně publikovaných knih, že je již asi nedokáži spočítat. A jsem s tím spokojen a ti, kdo přišli, zkusili a popovídali si osobně, měli také dobrý pocit.

Takže máte-li nějaký problém s mou nabídkou, aniž mne znáte a aniž znáte NIN TSUN DO FREEDOM WAY, je to váš problém. Vyvracet vám něco po internetu slovy je nesmyslné.

Já s Vámi problém nemám, přeji hodně úspěchů a prožitků při sledování cesty bojových umění, ať už je to cesta jakákoli.

Jaroslav Polák
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

Příspěvekod WICKING » pon 19. dub, 2004 12:32

Clovece ja se Vas ptal, abyste mi dal nejake informace!
Ne abyste mi zacal rikat ja tohle tolik let ja tamhleto tolik let (navic jste poradne nenapsal co).
Ptal jsem se, abych dostal odpoved. Myslim, ze jsem se zeptal slusne a z Vasi odpovedi citim jistou dotcenost. Ja Vam neberu co jste delal, potazmo nezpochybnuji nejakou Vasi minulou, soucasnou ci budouci kvalifikaci. Ja se ptam.
To, ze jste spokojen je dobre, s Vasi nabidkou nemam zadny problem, ale mate pravdu, ze o NTDFW toho moc nevim. TAK MI TO REKNETE A NEURAZEJTE SE PROSIM.

Pravdou vsak zustava, ze VY davate nabidku a ten, kdo nabidku dava by mel byt schopen o ni mluvit, potazmo ji obhajit a z toho jsem vysel. Proto jsem se ptal a ptam se.
WICKING
pokročilý diskutér
pokročilý diskutér
 
Příspěvky: 113
Registrován: úte 03. čer, 2003 23:00

Příspěvekod andromeda » pon 19. dub, 2004 12:43

Pro WICKING :

Prijde mi to, jako kdybych si udelal po pul roce cviceni kung-fu, par seminarich tensegrit a trech mesicich boxu svuj system, ktery bych nazval
TAI-TENS-FU WARRIOR SYSTEM, udela si na to organizaci, cele to hodil do filozofie star treku, ale ve stredoveke Cine a rozjel to ve velkem.
Dovolte mi tedy mou otázku - z čeho vycházíte při citovaném tvrzení ? Nebo, to je ta vaše otázka ???
:)
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

Příspěvekod andromeda » pon 19. dub, 2004 12:51

Vysvětlit NIN TSUN DO FREEDOM WAY ?

Jak to udělat ?

Jak najít pár vět, které vysvětlí systém, filozofii, přístup i okolnosti vzniku ?

Jak mi kdo jako dejme tomu naprostému laikovi vysvětlí AIKIDO, nebo KARATE, nebo KUNG FU pár větama ?

K NIN TSUN DO FREEDOM WAY jsou tréninky, semináře, příručky, scripta - a stejně je to záležitostí osobního poznávání a utváření si názoru na základě osobní zkušenosti.

Na základě pár vět si utvoříte pouhou domněnku.

Nevím, zda chci, aby si lidé o NIN TSUN DO FREEDOM WAY vytvářeli domněnky - i když si je dělají stejně, že ?
andromeda
andromeda
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 387
Registrován: ned 22. úno, 2004 0:00

Příspěvekod patrik » pon 19. dub, 2004 12:53

to Andromeda:

... nezlobte se na mě, ale i na mou maličkost Vaše aktivity působí podobně...

Je to tak trochu "New age budó" kombinované s "Letadlem"...

Patrik
patrik
mistr diskutér
mistr diskutér
 
Příspěvky: 2634
Registrován: úte 25. bře, 2003 0:00
Bydliště: Zlín

Příspěvekod WICKING » pon 19. dub, 2004 12:57

Jak to myslite? To ani na Inetu nenajdu zadne odkazy nebo nejake celistvejsi povidani?

Chapu, ze se tyto veci nedaji zcela uplne zjednodusit a bagatelizovat, ale presto co vsechno jste delal, co vas k tomu dovedlo, jak jste se s tim seznamil, odkud to prislo?


Jestli narazka s domnenkami byla na me, tak Vam musim rict, ze to muze vznikat z nedostatku informaci a ten bohuzel vychazi od vas. To jak to na mne osobne pusobi jsem vam napsal s myslenkou toho, ze to bud vyvratite nebo potvrdite. Vy jste zvolil stredni cestu - obejit. Nebo takhle tomu aspon rozumim ja.
WICKING
pokročilý diskutér
pokročilý diskutér
 
Příspěvky: 113
Registrován: úte 03. čer, 2003 23:00

Další

Zpět na bojová umění a média...

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků